HVORFOR PSYKOTERAPI?

Kæmper du med svære relationer til dig selv eller andre?
Har du svært ved at sige til og fra og mærke, hvad du egentlig vil?
Føler du dig forkert eller fastlåst i en rolle eller selvforståelse, du ikke bryder dig om?
Står du i en akut krise eller savner du ”bare” bedre kontakt til dig selv, dine følelser og behov?

Terapi kan være noget for dig, der gerne vil have større frihed til at leve dit liv fuldt ud. Gennem samtaleterapi hjælper jeg dig til at finde afklaring, styrke og selvbevidsthed, så du kan tage hånd om de udfordringer, der står i vejen for din livsglæde.

I samtalerne tager vi udgangspunkt i det, du tænker, føler og sanser lige nu og her i forhold til, det, du står i. Sammen undersøger vi dine oplevelser, mønstre, og overbevisninger, så du bliver klogere på, hvordan du skal håndtere det, der spænder ben for dig.


Udfordringerne viser sig måske i forholdet til din partner, familie, venner eller på arbejdspladsen – eller i forholdet til dig selv. Det kan være, at du kender til at føle dig ensom, nedtrykt, vred, stresset, bekymret, akavet etc. Eller måske savner du mere nærvær, glæde og selvværd.

Gennem terapien hjælper jeg dig med at mærke og forstå dine følelser og behov, så du med tiden lærer at være og handle på en mere autentisk og selvkærlig måde.

Det er min opgave som terapeut at skabe et trygt rum, hvor du tør være i det, der fylder, sammen med mig. Det er mit ansvar at opbygge tillid og nærvær imellem dig og mig. Du skal bare komme, lige som du er. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert, for stort eller småt, dumt eller pinligt. Sammen udforsker vi det, der udfordrer dig, undersøger alternative perspektiver og afprøver nye måder, at være til stede i livet på.

TERAPEUTISK TILGANG

Jeg arbejder ud fra en oplevelsesorienteret tilgang. Det vil sige, at vi i samtaleterapien tager udgangspunkt i dine oplevelser her og nu af dig selv, din situation og dine relationer. Vi undersøger, hvordan fænomenerne i dit liv spiller sig ud, følelsesmæssigt i dine tanker og i din krop, og arbejder med, hvordan du bliver bedre til at mærke og forstå dig selv. Målet er, at du lærer at acceptere og håndtere dine følelser, og ændre de mønstre og selvforståelser, der er hæmmende for dig og din livskvalitet.

 Jeg tilpasser mine arbejdsmetoder og min terapeutiske tilgang til den, du er, og alt efter hvad der giver mening terapeutisk. Du har altid ret til at sige til og fra.

Et humanistisk og eksistentielt menneskesyn

Som oplevelsesorienteret terapeut møder jeg dig som klient med et humanistisk og eksistentielt menneskesyn. Det betyder at ethvert menneske:

  • Er unikt og stræber imod udvikling
  • Skal mødes og forstås ud fra sin egen oplevelse af sig selv og sit liv
  • Er ansvarlig for sine egne handlinger, valg og fravalg

Igennem livet konfronteres vi alle med eksistentielle vilkår og spørgsmål som ”hvem er jeg?” og ”hvordan skal jeg leve mit liv?” Vi kan savne mening, føle os fremmedgjorte, fanget i dilemmaer eller at vi mangler retning.

De mange store og små valg, vi som moderne mennesker konstant står overfor, kan medføre angst for ansvaret for at leve det ”rigtige” liv og

bekymringer om, hvorvidt vi træffer de rigtige beslutninger. Hvad enten vi oplever tab, står i en krise eller har en mere generel følelse af mangel på mening eller retning i livet. Det kan være du tumler med spørgsmål som:

  • Er jeg god nok som jeg er? Fx som forælder, partner, medarbejder.
  • Lever jeg mit liv rigtigt? Med de rigtige prioriteringer?
  • Hvordan finder jeg mening i det meningsløse? Fx. accept af mine livsvilkår.
  • Hvordan skal jeg navigere i tilværelsens mange dilemmaer?
  • Hvordan bliver jeg mere autentisk og tro mod mig selv?
  • Hvad er lykke og mening for mig?

HVor længe varer et terapi forløb?

Terapi er en samtaleproces, hvor du med mig som guide udforsker dine udfordringer for at opnå forandring, ny erkendelse og ny retning.

Et forløb kan vare fra et par måneder til over flere år. Antallet af samtaler afhænger af, hvad du ønsker at opnå af forandringer. Hvis der er tale om konkrete udfordringer, fx brud med en kæreste, kan der være tale om et kortere forløb, mens der ved mere komplekse og grundlæggende temaer, fx følelsen af ikke at være værd at elske, typisk er brug for længere tid til bl.a. at opøve en ny selvoplevelse og nye handlemønstre.

Du binder dig ikke til et bestemt antal gange, og du kan når som helst vælge at afslutte terapien.